Team Reesen

Reesen Group ser muligheder og udnytter netværkets mangfoldighed og store viden og mange erfaringer. Derfor kan vi hjælpe vores kunder med at navigere gennem de udfordringer, som nutidige IT-projekter og ledelsesopgaver byder på.

Alle virksomhederne i Reesen Group arbejder ud fra samme model, hvor vi altid tager udgangspunkt i en veltilrettelagt og planlagt strategi. En strategi der er udarbejdet i tæt samarbejde med vores kunder og godkendt af alle parterne inden vi går i gang. Det skaber overblik og giver det bedst mulige grundlag for en holdbar og sikker plan og implementering.

Der er ligeledes en fælles forståelse af at begge parter i en forretningsaftale skal have overskud og gavn af aftalen for at de fremadrettet kan blive på markedet og vækste deres forretning.

Reesen Group arbejder ligeledes ud fra en tankegang om, at bæredygtighed sagtens kan gå hånd i hånd med miljømæssige hensyn. Vi ønsker derfor, at bidrage til et bæredygtigt miljø ved at indføre grønne produkter til shippingindustrien, hvor det er muligt. Det er uanset, hvor lille et bidrag kan synes i det store billede.

I Reesen Group respekterer og anerkender vi kundernes ønsker og behov, og vi forstår, at der til tider kan være både følelsesmæssig, logisk og praktiske begrundelser for en konkret beslutning

 

I Reesen Group navigerer vi ud fra et sæt fælles værdier

Empati er drivkraften bag vores forretning. Vi skaber vores vej til succes gennem empatisk engagement med vores kunder, partner og medarbejder. En succesfuld forretning fungerer ikke alene. Vi har alle brug for støtte fra andre for at opnå et positivt og godt resultat. Vores team forstår, at vi derfor involverer hvert medlem af vores team og respekterer deres synspunkt. Som virksomhed er vi gode til at placere os i kundens sted og forstå deres perspektiver og følelser.

 

Ærlighed er en af hjørnestenen i den måde, vi driver vores forretning på. Vi ved, at uden ærlighed kan man ikke kan opbygge en langsigtet relation. Vi tror på, at ærlighed og gennemsigtighed kommer indefra. Vi driver forretning med det formål at skabe langsigtede relationer. Derfor er ærlighed ganske essentielt for vores tilgang og dialog med vores kunder. Vi tror, på det vi gør, og hvad vi gør. Derfor gør vi det helhjertet og ærligt.

 

Oprigtighed er udgangspunktet for alle vores handlinger og vores omgang med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi tror på den åbne og ærlig dialog, hvor der er plads til forskelligheder og synspunkter med rig mulighed for diskussioner og meningsudvekslinger. Vi udtrykker altid det, vi mener er bedste for kunden. Der er uanset indflydelse på virksomhedens evne til at fakturere.

 

I Reesen Group arbejder vi ud fra en tankegang om at gennemsigtighed skaber klarhed og tillid mellem de involverede parter. Vi tilstræber et tæt samarbejde med vores kunder og sikre en høj grad af involvering i beslutningsprocessen. Gennem fælles viden og arbejdsplatform (Novell Vibe) kan vores kunder løbende få et indblik i projektets fremskridt. Kunderne kan være en del af den kollektive beslutningsproces og opretholde en løbende dialog med os. Vi ønsker, at vores kunder får en værdi af deres investering. Vi ønsker at dele vores data, beregning og tidsplaner med mere, så kunderne kan se, hvordan vi beregner afkastet af deres investering. Vi gør forretninger på en retfærdig måde, og derfor er vi aldrig bange for at vise, hvordan vi har skabt vores indtægter.

EN MENNESKELIG VIRKSOMHED

Reesen Group har kun den værdi vores medarbejdere skaber. Det forudsætter, at alle dele af netværket og alle dele af vores organisation skal kunne levere den samme oplevelse positive og professionelles for vores kunder, som vi ønsker. Derfor er vores interne samarbejde og samarbejdsformer styret af de samme værdier og normer som dem vi anvender i forhold til vores kunder. Medarbejderne fortjener samme støtte og respekt for det arbejde og den tid de investerer i vores virksomhed og i netværket som enhver anden interessent.

MØD TEAMET
Leif Reesen Brodthagen, CEO & Founder - Reesen Group

LAD OS GÅ I GANG

 

Vi arbejder som et samlet team med markedsledende virksomheder over hele verden og giver vores kunder rådgivning af den højeste kvalitet og med den erfaring på internationalt plan.

 

KONTAKT OS